Test Kondycji

Zestaw testów obejmujący główną funkcjonalność modułu lub systemu sprawdzający, czy działa ona poprawnie przed rozpoczęciem planowanych testów.

Present in sylabi

Original definition:  Test Kondycji @ISTQB Glossary