Technika Drzewa Klasyfikacji

Czarnoskrzynkowa technika, w której przypadki testowe projektowane są za pomocą drzewa klasyfikacji.

Present in sylabi