Specyfikacja Na Przykładach

Technika rozwoju oprogramowania, w której specyfikacja jest definiowana poprzez przykłady.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term