Przepływ Sterowania

Kolejność, w jakiej wykonywane są operacje podczas wykonywania elementu testowego.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term