Interfejs Linii Komend

Rodzaj interfejsu, w którym informacje są przekazywane w postaci linii komend. (CLI od ang. Command-Line Interface).

Recommend more content related to this term