Atrybut Jakościowy

Kategoria cech oprogramowania, które mają wpływ na jakość produktu prac.

Present in sylabi